11,9 millioner til utbedring av 4 kilometer med veg i Midtdalen

foto