Ber folk slutte å syte og klage og heller sette pris på bøndene - nå roper de varsku på vegne av gardbrukerne