NM i hjelpekorps på Gålå til helga er flytta eitt år fram i tid

foto