Avlyser alle muntlige eksamener på videregående skoler

foto