Seks nye smitta i Nord-Fron - smittesporing pågår

foto