Kommunens kriseteam fortsetter å yte bistand ved Midtbygda skole