Det er fire bomstasjoner på ny E6 mellom Frya og Sjoa, og to bomstasjoner på dagens E6, som blir lokalveg. Det skal kreves bompenger for passering i begge retninger, og innkrevingsperioden varer i 15 år. Dette opplyser Statens vegvesen i  en pressemelding fredag.

Lette biler med gyldig AutoPASS-brikke og avtale får 20 prosent per passering. For lette biler er det i tellegg et passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned knyttet til den enkelte bomstasjon. Det betyr at det er gratis fra og med passering nummer 41 og ut måneden.

Det er ikke rabattordning for tunge biler.

En del kjøretøy er fritatt for bopener: Blant annet elbiler, motorsykler, mopeder, kollektivtransport og utrykningskjøretøy.

Bompengesatser:

Ny E6 Frya-Harpefoss (Odenrud): kr. 36 (fullpris), kr. 28,80 (med rabatt), kr. 72 (tunge kjøretøy)

Ny E6 Harpefoss-Vinstra (Hardvollsmorka): kr. 24 (fullpris), kr. 19,20 (med rabatt), kr. 48 (tunge kjøretøy)

Nye E6 Vinstra-Kvam (Teigkampen): kr. 33 (fullpris), kr. 26,40 (med rabatt), 66 (tunge kjøretøy)

Ny E6 Kvam-Sjoa (Bjørkerusten): kr. 16 (fullpris), kr. 12,80 (med rabatt), kr. 32 (tunge kjøretøy).

Gammel E6 grense Sør-Fron/Nord-Fron: kr. 18 (fullpris), kr. 14 (med rabatt), kr. 36 (tunge kjøretøy).

Gammel E6 grense Nord-Fron/Sel: kr. 12 (fullpris), kr. 9,60 (med rabatt), kr. 24 (tunge kjøretøy).

(Saken er oppdatert)