Fjellstyrene, og flere andre organisasjoner, ber om forståelse for denne situasjonen og at jegerne tar nødvendig hensyn. Espen Søilen i Norges Jeger- og fiskerforbund, oppfordrer i en pressemlding sine medlemmer til å ta ekstra hensyn under jakta og til å skaffe informasjon for lokale forhold der man skal jakte.

Forlenget beitesesong

For mange bønder kan et tiltak være å la dyra beite i utmarka lengre enn normalt, og dermed redusere behovet for vinterfôr noe. Det betyr at det vil være flere dyr på beite under deler av jaktsesongen.

-  Vi er klare over at dette ikke er optimalt for jegere og grunneiere. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi nå opplever er ekstraordinær og at årets løsning ikke vil være en permanent situasjon i fremtiden. Vi er takknemlig for den forståelsen vi har fått fra jegerorganisasjoner og rettighetshavere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Må ta hensyn

Norges Bondelag har diskutert situasjonen med Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Fjellstyresambandet, Statskog og Allmenningsforbundet.

Organisasjonene oppfordrer både jegere, grunneiere og bønder til å ta hensyn til hverandre.

-  God dialog er ekstra viktig i forkant av årets jakt.  Beitelagene må kontakte grunneierne og jaktrettshaverne for å avklare eventuell beitebruk utover høsten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Videre må jaktretthaverne ha god dialog med jegerne. Ved at alle parter tar hensyn til hverandres interesser og behov er det mulig å finne gode løsninger, sier generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).