5,5 millioner kroner til idrett og kultur i Midtdalen