Fikser opp og utvider strandpromenaden mot Kåja

foto