Det var den tida da lokalfotballen tok mer plass og ble viet mye større interesse i lokalsamfunnene enn det vi kan se i dag. Store barnekull vokste opp etter krigen, og det ble fostret opp mang en både god og middelmådig fotballsparker rundt omkring.

Løkkefotballen levde

Det var den tida da løkkefotballen levde omkring i bygdene, og på skoleplassen var det fotballen som dominerte i leken - ikke som i dag med gynger og husker over gummimatter  og EU-godkjent sand så ikke barna skal komme i fare ved å slå seg litt!

Vi har ikke navna på alle spillerne på hvert enkelt bilde, men regner med at den store hop med fotballpensjonister vet navnene på de fleste i lagene som er avbildet. I papirutgaven hadde vi forvekslet et kretslag med et Otta-lag, og vi har fått litt navninfo og annet  fra Per Fredriksen som vi sper på med i nettutgaven av "Før i tida".

Kan være fra åpningen av grasbanen på Lalm. Dommerne Botten og Ulen er kjente fjes. Den lille linjedommeren er Bjørn Randen. Han er født 1966, så kanskje var åpningen ca. 1979 ???
Mest sannsynlig fra åpningen av banen på Lalm.
Juniorkretslaget: Bak: Hans Petter Pedersen, Knut Ivar Krok, ukjent, Geir Beitrusten, Per Slaastuen, ukjent. Foran: Ukjent, ukjent, ukjent, Ole Petter Gundersen, Jon Røssum. Krok, Beitrusten, Gundersen og Røssum fra Kvam.
Ett av de mange fotballagene til Vinstra som Harald Madshus trente.
Kretslagssamlingen i Kvam var i mai 1969. Trenerne var Tor Jevne, Arne Steine og Eystein Lie