Midtdøl dømt til fengsel for brudd på straffeloven

foto