Flere har klaget på bygging av Midtstulen hytteområde på Sødorpfjellet - tar ikke klagene til følge