Trafikksikkerhetsutvalget har sendt et brev til Statens vegvesen der de ber om befaring i det aktuelle området. De krever at Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune, som er  veieier, tar tak i saken for å finne akseptable løsninger både for gående, syklende og kjørende.

Problemkryss

Trafikkproblematikken ligger i avkjøringen fra Vinstragata og inn til Peer Gynt kjøpesenter og Vinstra Handelspark. Her er trafikkbildet uoversiktlig både for bilister og mjuke trafikanter. Trafikksikkerhetsutvalget ser på situasjonen i området som uholdbar. Det er ingen markerte gangfelt ved krysset, og nesten-ulykkene har vært mange. Dølen, som har redaksjonslokaler rett ved,  har flere ganger også observert at bilister kjører fra Peer Gynt kjøpesenter, rundt Drivhuset, og rett oppover fortauet langsmed Vinstragata.

Uholdbar trafikksituasjon

Ledelsen ved Peer Gynt kjøpesenter har tidligere stått fram i Dølen og påpekt den uholdbare trafikksituasjonen. Da ble det fra kommunalt hold informert om at det fra vegvesenets side  var planlagt en egen fotgjengerovergang lenger oppe i Vinstragata, nærmere nye E6. Men om dette løser trafikkproblematikken, er uvisst.

Magnar Bratlien er leder av trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Fron. De vil presse på for at å få en løsning så snart som råd.

­ – Vi kan forvente en betraktelig økning av trafikken fra nye E6 inn til og gjennom det aktuelle krysset og handelsområdet til sommeren, Derfor er det viktig at både fylkeskommunen og vegvesenet kommer på banen og får gjort de nødvendige grep så fort det som det overhodet kan la seg gjøre. Slik trafikksituasjonen framstår der nå, er det rett og slett trafikkfarlig for både bilister og mjuke trafikanter, sier Bratlien.