Hendinga skal skje klokka 16.00. Gjennomslag markerer tradisjonelt eit skille for entreprenøren, men er ikkje ein kontraktfesta milepæl.

- Vi har ikkje nokon milepæl med entreprenøren før neste vinter, når vi skal ha det klart for å få inn elektroentreprenørane, seier Øyvind Moshagen, prosjektleiar for E6-utbygginga.

Følg med på dolen.no!