Lokal aktør har kjøpt opp boet etter Øyens Hjemmebakeri

foto