Her blir hjortevilt påkjørt av motorkjøretøy på veiene i midtdalskommunene

foto