Foreldrene mente at krysset der skolebarn ferdes var farlig og kaotisk - nå gjør kommunen tiltak