Innstiller på å redusere prikkbelastninga til utestedet på Vinstra: - Dårlig å straffe noen for antakelser