Har brukt opp 2 millioner kroner - nå får de 1,2 millioner til