Endelig blir det skilta og merka: - Vi ønsker trafikksikker vei for ungene våre