Oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

foto