TINE har lagt fram enstemmig innstilling: Foreslår å gjenvelge Hans Mathias

foto