Kvart år legg dei ned opp til 600 timar med frivillig arbeid - fekk gjev pris