Her har Anette vært både elev og lærer – nå er hun rektor