Hun ble frifunnet for forsettlig grovt bedrageri, noe også sakens aktor la opp til. På grunn av svært lang tid på å få saken til retten, hele tre år, ble straffen på 18 dagers fengsel gjort betinget i sin helhet.

Mottok arbeidsavklaringspenger

Kvinnen var i utgangspunktet tiltalt for grovt forsettlig bedrageri av nesten 130.000 trygdekroner, og for at hun hadde avgitt falsk forklaring.

Det siste punktet ble trukket av aktor, mens bedrageriet ble endret til uaksomt.

Kvinnen mottok arbeidsavklaringspenger samtidig som hun jobbet i en fast prosentstilling i en kommune i Midtdalen. Retten mener hun unnlot å føre opp alle de timene hun faktisk jobbet i kommunen, og fikk betaling for, og at hun dermed tilegnet seg penger hun ikke skulle hatt.

Dårlig hukommelse

Den nå dømte kvinnen fortalte i retten at hun hadde problemer med å forstå alt i meldingskortene hun sendte NAV, og at hun hadde søkt hjelp i så måte. Imidlertid erkjente hun at hun ikke faktisk førte alle arbeidstimene i kommunen i meldingskortene fordi hun hadde dårlig hukommelse og generelt dårlige evner til å håndtere papirer og skjemaer.

Retten mener hun foretok en tydelig underapportering av antall arbeidstimer sjøl om hun var informert om å oppgi korrekte tall for arbeidstimer på meldingskortene. Totalt utgjorde feilutbetalingene nesten 130.000 kroner, og må derfor også med hensyn til beløpets størrelse betegnes som grovt. Dommerne mener hun burde forstått at dette var egnet til å motta høyere utbetaling enn hun var berettiget til.

Var påfallende

Retten betegner kvinnens mangel på oversikt som påfallende med hensyn til antall arbeide timer, slik at hennes atferd må betegnes som særlig uaktsomt og klandreverdig, men altså ikke forsettlig utført.

Tre år gamle forhold

De pådømte forholdene skjedde helt tilbake til 2010 og fram til 2012. Dette førte til en betydelig straffereduksjon. Det sammne gjør kvinnens erkjennelse av de rent faktiske forholdene i saken, sjøl om hun ikke erkjente straffskyld etter tiltalen.

Kvinnen er dømt til å betale nær 6.000 kroner, et beløp som var foreldet ved etterberegningen fra NAV.