Mannen fikk forkynt dommen i formiddag.

Vinstraværen er funnet skyldig i underslag av nesten 800.000 kroner, samt brudd på bokførings- og regnskapsloven, alt slik tiltalen lød på.

– Visste om tom konto

Sjøl nektet 48-åringen straffskyld for underslag, men tingretten er kommet til at både den objektive og subjektive skyld for å dømme ham for dette, er oppfylt.

Bakgrunnen for underslaget er at Statens vegvesen ved en inkurie overførte 2,2 millioner kroner til Countryfestivalens bankkonto i 2013, penger som egentlig skulle til Harpefoss IL som erstatning for avgitt grunn. Den daglige lederen for Countryfestivalen betalte samme dag som den feilaktige pengersummen kom inn på konto 19 countryregninger.

Den nå dømte mannen mente det egentlig ikke var penger på festivalens konto, men likevel la han inn betalingsoppdrag for nesten 800.000 kroner. Det dreide seg om enkeltkrav.

På den aktuelle tiden for underslaget, slet Countryfestivalen sterkt med økonomien, noe lederen var klar over, ifølge dommen.

Mannen skal ha blitt gjort oppmerksom på den feilaktige pengeoverføringen fra Statens vegvsen via en mail fra nettbanken. Likevel fullførte han de nevnte betalingsoverføringene til 19 kreditorer.

Urettmessig tilegnet

Retten har spesielt vurdert den subjektive skylden, det vil si at mannen måtte innse at han tilegnet seg urettmessig midler som tilhørte en annen. Det er avgjørende for å bli underslagsdømt hva han tenkte og forsto i gjerningsøyeblikket for pengeoverføringene han foretok. Han har sjøl forklart at han ikke var klar over at den uriktige million-overføringen befant seg på festivalens konto i gjerningsøyeblikket.

Imidlertid har han sagt at han mente festivalens bankkonto var tom på denne tiden, men at det var ventet 100.000 kroner inn på den.

– Fester ikke lit

Retten fester ikke lit til mannens forklaringer på disse punktene, særlig på grunn av den plutselige og voldsomme kontosaldoen.

– Det er uforståelig at han i det hele tatt la ut enkeltfakturaer til betaling dersom han var av den oppfatning at det ikke var midler på festivalens konto. Det kan ikke legges til grunn at han var i en tilstand, stresset og presset, slik at han ikke var bevisst og rasjonell. Det er påfallende at det kort tid etter at 2,2 millioner kroner kom inn på konto, ble betalt flere regninger enn vanlig og utbetalt flere kroner enn vanlig, skriver tingretten.

– Han valgte aktivt å betale forfalte regninger med de midler han så var tilgjengelig. Han må ha ansett det som sikkert eller overveiende sannsynlig at han ved å gjennomføre betalingene tilegnet Countryfestivalen Vinstra AS de aktuelle pengene. Det ble gjort i vinnings hensikt, skriver tingretten.

Dommerne er også klare på at mannen brøt regnskapsloven da han ikke førte regnskap for Folkefestivalen AS på Vinstra i 2012 til konkursen i det selskapet i 2013.

Fiktive inntekter

Videre er han dømt for å ha manipulert regnskapet til Countryfestivalen i den hensikt å gi et bedre bilde av driftsresultatet overfor eierne ved å bokføre vel 552.000 kroner i billettinntekter. Dette viste seg å være fiktive inntekter. Han bokførte disse inntektene som en fordring mot et serverings- og overnattingssted på Vinstra og deretter som en fordring fra denne bedriften mot seg personlig.

Dermed brøt han bokføringsloven, og han villedet kreditorer, eiere og myndigheter fordi han ga et falskt bilde av selskapets økonomiske situasjon, skriver retten.

Påtalemakten krevde fem måneders fengsel, hvorav èn måned som betinget. Retten endte altså med to måneders betinget av de fem.

Hvis mannen vil anke dommen, har han 14 dager på seg.

Formildende for ham

Tingretten har nøye vurdert alle omstendigheter i saken, og er kommet til at det er flere formildende omstendigheter som taler i favør av den dømte mannen. Det går blant annet på at underslaget av nesten 800.000 kroner ikke var planlagt, men mer tilfeldig etter at det plutselig befant seg 2,2 millioner kroner på festivalens konto.

Dette benyttet han seg spontant av for å gjøre den økonomiske situasjonen for festivalen lettere. Det var således ingen planlagt eller overveid handling han foretok da han betalte regninger for andres penger. Personlig har han ikke tjent på underslaget. Retten mener han først og fremst var opptatt av festivalens aktivitet og næring i lokalsamfunnet, ikke mulighetene til egen inntjening selv om han var ansatt og hadde en mindre aksjepost i selskapet Countryfestivalen Vinstra AS, skriver retten.

I etterkant har den dømte eks-sjefen prøvd å tilbakebetale det underslåtte beløpet på nær 800.000 kroner. Han har inngått en innbetalingsplan for dette. Ifølge dommen har han prøvd å dekke noe av tapet som Harpefoss Idrettslag led etter som det var idrettslaget som skulle ha pengene fra Statens vegvesen.