Den kraftige vinden i fjellet har medført at vegen over Valdresflye er stengt. I våre nære fjellområder er det is og snødekke på fleste vegene, og den kraftige vinden polerer vegen så den blir isete og glatt.

Sterk vestavind

Meteorologisk institutt melder om vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene på grunn av sterk vestavind. På Peer Gynt seterveg mellom Sødorp og Kvam, er vegen ned fra Krøkla mot Fiskdalen delvis glatt og blank som en skøytebane. Det rapporteres til Dølen at den sterke vinden tidvis har også har ført til bortfall av strøm i Kvam.