Administrasjonen brukte feil regelverk - ordføreren måtte rette opp