Kapital er på plass - det blir nytt slakteri på Otta

foto