I dag er det vårjevndøgn hvor natt og dag er like lange

foto