Av:
  • Guro Vollen

Endra trafikkulykke til å gjelde sykdomstilfelle