Det nye plan- og teknisk utval i Ringebu kommune hadde sitt fyrste møte onsdag, og gjekk rett på prinsippløysing om kvar tilførsel frå ny E6 skal gå.

Spare området rundt hallen

Det var full semje om sjølve vegen inn til Ringebu langs det austre alternativet, men administrasjonens framlegg til arm mot Tollmoen ville dei ha trekt litt unna hallen og friluftsanlegget. Dermed treng ein også ei ny bru.

- Det kan bli eit stort inngrep i friluftsanlegget, og kanskje er det verdt å vurdere å ta vare på området omkring hallen, også for framtida, meiner Frode Myhrvang (Ap).

- Ei slik bru vil fort koste 35 millionar kroner, meiner tenesteleiar for Plan- og teknisk, Jostein Gårderløkken Gårderløkken, og forklarer at administrasjonen i sitt framlegg har tenkt at ei slik løysing eventuelt kunne kome seinare.

Eit val for framtida

Jostein Tromsnes (Sp) meiner det vil vera best å legge vegen langs denne framtidige lina med det same.

- Om vi går inn for den administrasjonen legg fram, vil dei seie at den brua er god nok. Om vi utfordrar vegvesenet til å vera med på ny bru langs den framtidige lina, trur eg vi kan få det til, seier han.

Han meiner det da går an å bruke den eksisterande brua som gangbru.

- Vi skal velje for dei neste hundre åra, for bedrifter som kan vidareutvikle seg, og for nye. Eg trur det beste vil vera ei ny bru, seier han.

Dermed vedtok UPT å fremje eit nytt framlegg til vedtak for kommunestyret, som får saken til behandling seinare.