Det store koret på scenen består av 6.klasse-elever fra Nord-Fron kommune, sammen med elever fra Fron Kulturskole. Tekst av Bjørn Sletten, melodi av Vegard Moshagen.