Nå går Isumhaugen hardt ut mot eget parti i saken, som skal behandles i Stortinget torsdag.

Ap har signalisert at de vil støtte forslaget om å gå inn i EU-samarbeidet ACER.

- Med så stor motstand i denne saken, mener vi at vår stortingsgruppe nå må lære seg å lytte til grunnfjellet i organisasjonen når det er så stor motstand! Denne saken vil ikke gagne partiet men heller det motsatte, tordner Isumhaugen.

Ikke avklart med EU

Bakgrunnen for fylkespolitiker Isumhaugens engasjement i saken, er Sør-Fron arbeiderpartis vedtak om å si nei til ACER.

– Vi fikk inn et punkt i vedtaket Oppland Ap gjorde, som vi mener ikke er ivaretatt av Landsstyret. Før Norge kan si ja til å gå videre med energisamarbeidet med EU, krever Oppland Arbeiderparti at det legges fram en lovsak som sikrer minst 2/3 offentlig eierskap til utbygging og drift til utenlandskablene, samt eierskap til vannkrafta. Vi har ikke fått avklart med EU i forhold til dette kravet. Derfor kan vi ikke haste oss til et vedtak i saken, sier Isumhaugen, som også viser til motstand fra andre leire, også at det er motstand blant folk flest.

– LO er i mot, AUF er i mot, og landsstyret i AP var delt, 31 for og 16 i mot. Vi må få avklart hvilke krav EU stiller med, ved at vi går inn i den tredje energipakken. EU er også i gang med å utarbeide den fjerde energipakken. Hva vil det bety for oss? Det som er kjernen i saken er at vi vet hva vi har i dag, men ikke hva vi får i morgen. Min påstand som leder er at hadde det vært landsmøte nå hadde landsmøte sagt nei til ACER! Vi registrere at våre  samarbeidspartnere sier nei til ACER og det burde vi også gjøre i denne saken, sier Isumhaugen.

Eierskap lovfestes

Stortingsrepresentant for Ap, Rigmor Aaserud mener gruppa har hatt en svært grundig behandling, før saken skal opp i Stortinget torsdag. Hun mener saken er godt nok belyst, fir at det kan gjøres et vedtak.

- Landsstyret i Ap var delt i saken (31 for og 16 i mot). Er det ikke såpass stor motstand i partiet, at Ap burde gått en ekstra runde?

- Vi har forhandlet frem en avtale med regjeringspartiene og MdG som sikrer det landsmøte og Oppland Ap mener er viktig. Offentlig eierskap  til kraft og kabler lovfestes. Dette er svært viktig for Ap fordi det hindrer regjeringen å selge ut arvesølvet. Avtalen sier også at nye norske tilsynet ikke får anledning til å fastsette forskrifter slik regjeringen opprinnelig foreslo. Lovendringene ska legges fram før vi gir den formelle tilslutningen til direktivet, sier Aaserud.

Tjener ikke partiet

Aasrud, som sitter i Finanskomiteen, innrømmer at det gjør inntrykk at det er såpass mye motstand mot ACER blant "folk flest".

- Jeg mener vi har forhandlet fram en pakke som  sikrer framtidig eierskap av det som beskrives som arvesølvet. Det er svært viktig for oss. Verken ACER eller EU kan bestemme at Norge skal bygge utenlandskabler. Men Norge har hatt slike kabler og har solgt kraft siden 60 tallet. Om og hvor mye vi skal selge bestemmer vi fortsatt selv, sier hun likevel.

- Kommer Ap til å stemme for dette samarbeidet i Stortinget torsdag?

- Ja, men med alle endringene vi har forhandlet fram.

Isumhaugen er redd at denne saken ikke vil tjene partiet.

- Denne saken vil ikke gagne partiet, men heller det motsatte. Sør-Fron Ap har behandlet saken, og vi sier nei nå i dag som tidligere. Saken burde vært utsatt til hele organisasjonen hadde hatt mulighet til å behandle saken skikkelig, sier Isumhaugen.

Rigmor Aaserud (Ap) bekrefter at Ap vil stemme for regjeringas forslag om å gå inn i kraftsamarbeid med EU. Foto: Stortinget