Morten sine illustrasjoner skal hjelpe innsatte til å sette ord på følelsene: - Jeg ønsker å treffe noe ekte