Oppe i høyre hjørnet i dette oversiktsbilde av Venabygda med kirka i forgrunnen, ser vi hoppbakken Vangåsen. Ungdomslaget Fjellfast i Venabygda var et aktivt lag tidlig i 1930 åra og sto bak byggingen av denne hoppbakken. Fjellfast arrangerte årlige skirenn , hopp og langrenn, med skiseksa, premieutdeling og dansefest om kvelden på forsamlingshuet Venaheim. Foto: Gudbrandsdalsmusea

Nedlagte hoppbakker i Ringebu

Over hele Gudbrandsdalen ligger det spor etter hoppbakker som er i ferd med å gå i glemmeboka.