Vi må ti år tilbake for å finne høyere tall for gruppen 16 til 24 år. Det er tall fra Statens vegvesen som viser dette.

- Det oppleves spesielt meiningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Vegvesenet vet enda ikke årsaken til årets dødsulykker, opplyser de.

Sommermånedene står for tur, da vegvesenet av erfaring vet at det ofte er mange alvorlige ulykker.

– Det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge disse. Å ferdes i trafikken handler om at alle gjør sitt beste for å følge trafikkreglene og om samspill mellom trafikantene, sier Ranes, og minner alle om at en må hjelpe hverandre å ta gode valg.

– Ved å legge inn marginer i tilfelle noe uforutsett skjer, skaper vi rom som forebygger ulykker. Dette er verdt å merke seg i det vi går inn i sommeren, sier hun.

Verste starten på året på mer enn ti år

Ti menn og tre kvinner omkom i mai. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks ulykker var tungbil involvert. Seks døde som følge av utforkjøring, mens fire omkom i møte med annet kjøretøy.

Ser en på året så langt, er det 33 menn og 7 kvinner som har mistet livet ved inngangen til juni. 6 av disse var fotgjengere, 5 døde på MC og 23 omkom i personbil.

Ingen er så langt drept på sykkel eller moped i år.

9 personer har mistet livet i Innlandet så langt i år. Dette er 6 flere enn i fjor, som gjør dette til den verste starten på et trafikksikkerhetsår i fylket på mer enn ti år. 8 av disse 9 ulykkene var møteulykker.

I 2022 omkom 116 personer i trafikken i Norge, en økning sammenlignet med 2021, men likevel er fjoråret det 5. beste året som noen gang er registrert .