Enda flere må gå: - Tungt å være i den situasjonen vi er i nå