Ett førerkortbeslag og 35 forelegg etter trafikkontroll