Å rydde gamle seterråk – det blir det lokalhistorisk turbok av

foto