Får tilbakeført over 31 millioner kroner i premiereserver

foto