Noen elsker lekser, andre liker friminuttene best: Dette er 1. klassingene på Barhaug skole