Kari døde fra familien. Med farger og optimisme tok de farvel

En avskjed i mors ånd.