Her står vi helt fast. Mulig det pågår sprenging grunnet tjøving eller annet vegarbeid.

Våre bilkyndige lesere finner muligens mer ut av dette via bil og bilskilt.

Har du opplysninger om bildet? Send en e-post til Tor Larsen, på tor@dolen.no.