De streikende på Fefor Høyfjellshotell får nå bistand av en representant fra Fellesforbundet.

15 av de 22 ansatte på Fefor er organiserte i Fellesforbundet, og disse 15 ble i helgen tatt ut i streik.

Som respons på dette har direktøren ved hotellet leid inn fire vikarer for å drifte hotellet videre. De streikende kaller dette streikebryteri.

– Vi er i lovlig streik, og ser på denne bruke av vikarer som streikebryteri.  Dette er respektløst gjort fra ledelsens side, sier Mette Mari Aurmo, talskvinne for de streikende på Fefor.

Utenom porten

De steikende satt streikevakt utenfor hotellets resepsjon, men ble i dag av vektere beordret å sitte utenom hotellporten.

– Vektere tok ned våre streikebannere og beordret oss vekk fra resepsjonsområdet. Deretter satt de og holdt vakt over oss i fem timer. Begrunnelsen for dette var at de ikke ville at hotellgjestene skulle bli forstyrret. Dette er respektløst gjort, mener Aurmo som tror at frykter at dette kan utover arbeidsklimaet mellom hotelldirektøren og de organiserte.

– Det kan på mange måter bli krevende å komme tilbake til jobb og en normalsituasjon når noe slikt hender. Alt det som har skjedd vil vi diskutere med representanten fra Fellesforbundet som kommer opp på hotellet i morgen, påpeker Aurmo.

Henviser til skriv

Hotelldirektør på Fefor, Anne Grete Horten, ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken på nåværende tidspunkt. Hun henviser til et skriv hun har lagt ut på Fefors facebookside. Der skriver hun blant annet at hun gjør dette for ikke å bryte avtaler med gjestene – de som betaler lønningene,  skriver hun.

Hun uttrykker også bekymring for å måte øke prisene nå som hotellet  er i en god utvikling og på veg mot et null-resultat. Samtidig stiller hun seg villig til å dele hotellets driftsresultat med fellesforbundets medlemmer.

– Jeg har ikke lyst til å si annet enn det som står i skrivet jeg har lagt ut på facebook. Der prøver jeg å forklare fra mitt ståsted, og alt som står der kan det siteres i fra, sier hotelldirektør på Fefor Høyfjellshotell,  Anne Grete Horten, til Dølen.

Også Gudbrandsgard Hotell i Kvitfjell, Venabu fjellhotell og Vertshuset Sinclair er rammet av streiken.

– Vektere tok ned våre streikebannere og beordret oss vekk fra resepsjonsområdet, forteller streikevaktene, som her sitter utenfor hotellgrinda. Foto: Tor Larsen