Nedgangen for helt ledige på 15 prosent fra februar 2017. Ungdomsledigheten i fylket gikk ned med 27 prosent. 1 677 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i februar dvs 994 menn og 683 kvinner.  Dette er 294 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 15 prosent. Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige, mens det er flere arbeidssøkere som får arbeidsrettede tiltak gjennom NAV enn året før.   Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i NAVs oppfølging, og et er nedgang i ledigheten både for unge menn og unge kvinner. 500 unge under 30 år er registrert som helt ledige arbeidssøkere i fylket.

1188 ledige stillinger

For arbeidsledige som har gått ledige mer enn et halvt år og lengre, har det vært en nedgang i Oppland på rundt 14 prosent fra februar i fjor.  Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen i Oppland har gått ned med 26 prosent fra året før og det er 86 færre ledige i denne bransjen. Arbeidsledigheten innen serviceyrker og annet arbeid har gått ned med 24 prosent i Oppland fra i fjor. I løpet av februar måned ble det lyst ut 1188 ledige stillinger i Oppland på nav.no. Flest utlyste stillinger var det innen pleie- og omsorg med 348 utlyste stillinger. Bygg- og anleggsbransjen lyste ut 61 stillinger, mens det var 75 stillinger å søke på innen reiseliv- og transport og 83 innen service og annet arbeid i februar.

Bedring i Midtdalen

Ser vi på tallene for de tre midtdalskommunen for februar i år sammenlignet med februar i fjor, så er det et markant nedgang i antall arbeidsledige i fronskommunene, mens det er «stand by» i Ringebu kommune med  samme antall ledige som på denne tida i fjor. I Nord-Fron er det nå 26 færre ledige enn på samme tid i fjor, og i Sør-Fron er tallet 35 færre ledige personer. Når det gjelder antall ledige personer, så er 58 ledige i Nord-Fron, 26 i Sør-Fron og 30 i Ringebu.