Startet klippingen av vegkanter: - Viktig for trafikksikkerheten

foto