Vedtok innstramming: Omregulerer 35 millioner innen helse, oppvekst og administrasjon