- Har ikke opplevd maken til dårligere vedlikeholdt veg

foto